1- شناسایی و معرفی کارکنان دانشگاه، دانشجویان و اساتید کارآفرین به جامعه و استفاده از توانمندی آنان در جهت توسعه کشور


2- ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری (در بخش های غیر دولتی)


3- تشویق حامیان کارآفرینی به مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای برنامه های کارآفرینی و به خصوص تعامل جدی با کارآفرینان و نوآوران حاضر در جشنواره


4- حمایت معنوی از کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار جدید


5- افزایش ظرفیت های کارآفرینی، رشد اعتماد به نفس و روحیه خود باوری در جوانان


6- ارتقاء بهره وری، کاهش نرخ بیکاری


7- ترویج الگوهای کارآفرینی


8- دستیابی به راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال با کمترین سرمایه گذاری


9- ایجاد بستر مناسب به منظور تعامل بیشتر میان فعالان عرصه اقتصادی و کارآفرینان


10- فراهم سازی مقدمات ایجاد جریان کارآفرینی در سطح ملی