بنام هستی آفرین یکتا که قلم را آفرید و آن را در دست توانای عالمان و خرمندان قرار داد تا به همه انسانها خدمت رسانند.  قطعاً یکی از گره هایی که امروزه جامعه ایران عزیز با آن دست به گریبان است، بحث کار و اشتغال است و شایسته است که خدمتی دیگر نیز توسط قشر دانشگاهی و فرهیخته جامعه به جوانان این مرز و بوم ارائه گردد.


بدینوسیله از همگی دانشگاهیان کارآفرین یا در اندیشه راهکارهای کارآفرینی و تبدیل نظریه به عمل دعوت بعمل می شود که در این جشنواره شرکت نموده و از غرفه های مربوطه آن نیز بازدید بعمل آورند.


در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رسالت خود دانسته است که گام در این راه روشن نهاده و اقدام به برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان دانشگاهی استان گیلان بنماید تا در این خطه مستعد جزو پیشگامان کارآفرینی بوده و از خرد جمعی اساتید و دانشجویان عزیز بهره مند گردد.


سپاس از همگی گرامیان